Vyřízení důchodu

Vdovský a sirotčí

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 

  • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
  • oddací list (originál)
  • úmrtní list manžela/manželky/registrovaného partnera (originál)
  • poslední výměr důchodu manžela/manželky/registrovaného partnera
  • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
  • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 

  • občanský průkaz žadatele
  • rodný list dítěte (originál)
  • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
  • úmrtní list (originál)