Nejčastější otázky

Úmrtí doma

V první řadě je nutno zavolat lékaře (tel.: 155), který provede ohledání zemřelé(ho) a vystaví list o prohlídce zemřelé(ho) (ohledací list). Poté volejte naší pohřební službu, která zajistí výjezd pohřebního vozu. Na telefonním čísle 739 730 415 se dozvíte všechny potřebné informace, jak dále postupovat. Tato služba pro převoz zemřelých při náhlém a nečekaném úmrtí je poskytována (nepřetržitě) NON-STOP. Osádka pohřebního vozu Vám u Vás doma sdělí všechny potřebné informace jak postupovat dále.

Jak postupovat v případě úmrtí v rodině?

Jsme si vědomi faktu, že v těžké životní situaci může být prostředí pohřební služby stresující. Proto Vám nabízíme možnost sjednání pohřbu u Vás doma, či v prostředí, které si sami určíte. Naše pohřební služba je vybavena i pro tyto situace, tzn., že na jakémkoli místě jsme schopni Vám vystavit objednávku a plnohodnotně sjednat zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Smuteční oznámení Vám následně přivezou naši pracovnící až domů. Tato služba je poskytována zdarma!

Jak postupovat při

úmrtí ?

Pohřeb je možné sjednat i po telefonu. Stačí zavolat na telefonní číslo 739 730 415 a zařídíte vše potřebné. V tomto případě je nutné si připravit tyto základní informace:

  • jméno zesnulé/ho
  • datum narození a úmrtí
  • místo úmrtí
  • bydliště zesnulého
  • jméno, bydliště a kontakt na objednavatele pohřbu

Po tomto telefonátu zpracujeme objednávku dle dohodnutých instrukcí, připraví parte a naši pracovníci Vás navštíví u Vás doma, či na místě dle Vašeho výběru a předají Vám všechny potřebné dokumenty.

Jak sjednat smuteční obřad, či pohřeb?

Pokud se rozhodnete sjednat pohřeb na naší provozovně, jsme Vám k dispozici každý pracovní den v době od 8:30 do 16:00 po pracovní době, soboty, neděle a svátky je možné domluvit si schůzku v naší kanceláři na telefonu 739 730 415  Non-Stop. Adresa Pařížská 1170/1, 40001 Ústí nad Labem.  Na místě s Vámi sepíšeme objednávku, na počkání Vám zhotovíme parte a domluvíme vše potřebné dle Vašich instrukcí.

Úmrtí v nemocnici, či jiném zdravotním zařízení

V případě, že dojde k úmrtí v nemocnici, LDN, nebo domově důchodců provede ohlededání zesnulého příslušný ošetřující lékař, který zároveň vystaví ohledací list. Pracovníci zdravotnického či sociálního zařízení zajistí, aby se o úmrtí dozvěděli rodinní příslušníci. V tomto případě stačí, pokud nás budete kontaktovat na telefonním čísle 739 730 415 a naše pohřební služba již zajistí vše, přesně dle Vašich instrukcí.

Pozn.: Výběr konkrétní pohřební služby je čistě Vaší privátní volbou. Není možné, aby Vám pracovníci příslušného zařízení doporučovali pouze jedinou konkrétní pohřební službu. Jakékoli provedené úkony jiné pohřební služby nejsou pro Vás závazné. Pokud se rozhodnete pro naší pohřební službu, zajistíme aby eventuelní náklady, které vznikly jiné pohřební službě, byly přeúčtovány na nás.